Dầu Novo Motobike


Dầu động cơ NOVO Motobike sản phẩm ư việt cho động cơ xe máy

Liên Hệ

NOVA Motobike
Dầu động cơ xe máy 4T cao cấp NOVO POWER 4T là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc tinh chế và các phụ gia đặc biệt nhaaoj khẩu với công nghệ ION+
Thành phần : Pha chế từ dầu gốc tinh chế nhóm 3 và các phụ gia đặc biệt nhập khẩu với công nghệ ION+
Tiêu chuẩn kỹ thuật : API SJ ,JASO MA2
Đặc tính : Bảo vệ động cơ. Bảo vệ hộp số. Bảo vệ ly hợp
Cấp độ nhớt : SAE 20W50
Tiêu chuẩn kĩ thuật : API SG , JASO MA2
Hướng dẫn : sử dụng cho đọng cơ xe máy 4 thì
STT Tên chỉ tiêu Mức giới hạn Phương pháp kiểm nghiệm
1 Độ nhớt động học ở 100 C (cSt) 16,3 – 21,9 ASTM D445
2 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở Min 200 ASTM D92
3 Chỉ số đọ nhớt Min 110 ASTM D2270
4 Độ tạo bọt ở 93,5 C Max 50/0 ASTM D 892
5 TBN mgKOH/g Min 6 ASTM 2896

Mã: AP/NOVO MOTOBIKE Danh mục:
viVietnamese
aph-store.com aph-store.com aph-store.com